• Home
  • Overenie stavu tachometra

Overujeme stav najazdených kilometrov

Darex je zmluvným partnerom spol. IRIS IDENT, s.r.o. a IRIS SH s.r.o., ktoré zabezpečujú prevádzku zákonom zriadeného Registra prevádzkových záznamov, kde sú vedené záznamy o hodnotách počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti, tzv. odometra. Všetky vozidlá v našom vlastníctve sú vybavené ODO-Passom.

Čo je ODO-Pass?

ODO-Pass je výpis z Registra prevádzkových záznamov (RPZV). Údaje z RPZV sú dostupné formou výpisu len po kontrole počítadla prejdenej vzdialenosti (odometra) a následnom zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumentáciou.

ODO-Pass

BOJUJEME PROTI STÁČANIU TACHOMETROV

Boli sme jednou z prvých spoločností, ktorá začala poskytovať do RPZV všetky údaje o stavu odometrov u vozidiel, ktoré kupujeme, predávame alebo servisujeme. Do registra sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla. Cieľom je eliminovať neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra a zamedziť tak podvodom pri predaji jazdených vozidiel.

Máte záujem o kvalitné a preverené auto so zárukou?

Vyhľadávanie
Rok výroby od - do -
Vyrobilo WEBCENTRUM.SK