• Darex
  • Magazín
  • Otvorene o zodpovednosti za vady pri predaji „jazdeniek“.

Otvorene o zodpovednosti za vady pri predaji „jazdeniek“.

Záruku na skryté vady nie je možné zamieňať so zárukou, ktorú poskytujú výrobcovia nových vozidiel tzv. zárukou za akosť. Záruka za akosť je záväzok výrobcu, že nové vozidlo bude po dobu záručnej doby spôsobilé na obvyklé používanie. Záruka na skryté vady u ojazdeného vozidla nie je tak široká. Nie za každú vadu, ktorá sa na ojazdenom vozidle vyskytne, zodpovedá predávajúci.

Čo sú skryté vady

Skryté vady sú vady existujúce v dobe prevzatia vozidla, ktoré neboli spôsobené bežným používaním a opotrebením.

Ako skryté vady sa posudzujú napr. vady vzniknuté haváriou (vystrelené airbagy, náprava poškodená pri havárii, blok motora prasknutý v dôsledku havárie apod.), vady vzniknuté neodbornou opravou (neodborne opravená môže byť prakticky akákoľvek súčiastka) alebo napr. chýbajúce prvky výbavy vozidla.

Nie každá vada je skrytá

Skrytými vadami nie sú vady vzniknuté bežným používaním a opotrebením vozidla a vady zjavné. To, či ide o vadu vzniknutú bežným používaním a opotrebením je vždy treba posudzovať s ohľadom na vek vozidla a počet najazdených kilometrov. Tak napríklad opotrebenie turba u 10 rokov starého vozidla s nájazdom 200 tis. km je považované za bežné, ale pokiaľ by sa rovnaká vada vyskytla na vozidle, ktoré ma najazdené 10 tis. km, pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou o výrobnú vadu. V žiadnom prípade nie sú skrytými vadami bežne opotrebené brzdové doštičky, brzdové kotúče, tlmiče, zapaľovacie sviečky, žeraviace sviečky, žiarovky, hnacie remene, filtre, spojka apod. Skrytými vadami nie sú ani vady zistiteľné pri bežnej obhliadke vozidla, tzv. vady zjavné (škrabance, poškodenia spôsobené kamienkami, nečistoty).

Nemajte nereálne očakávania

Uvedomte si, že ojazdené auto kupujete za oveľa nižšiu cenu ako nové a že v cene nového auta si zákazník platí aj záruku. Bolo by nespravodlivé, aby ten kto kupuje ojazdené auto mal rovnakú záruku, ako ten, kto kupuje nové a platí zaňho o niekoľko tisíc alebo desiatok tisíc € viac.

Odporúčame pre Vás
Vyrobilo WEBCENTRUM.SK